Vaccination mod influenza, lungebetændelse og COVID-19 gives desværre ikke hos egen læge i år.

I år har Region Hovedstaden besluttet, at vaccinationerne ikke skal foregå hos egen læge, men i stedet tilbydes i regionale vaccinationscentre. 

Spørgsmål vedr. vacciner og tidsbestilling har vi derfor i år desværre ikke mulihed for at hjælpe med. 

Der henvises til hjemmesiden www.vacciner.dk

Godt at vide

Konsultation kun efter tidsbestilling. Aftenkonsultation onsdag.

Telefonkonsultation til lægerne
Daglig kl. 8-9 på telefon 36 30 28 38. Kan benyttes fortrinsvis til akut opstået sygdom eller lægelige spørgsmål. Ang. tidsbestilling og receptfornyelse: se nedenfor.

Tidsbestilling og receptfornyelse
Mandag, tirsdag , torsdag og fredag kl. 9-12 og 13.15-14.00.

Onsdag kl.  9-12.

Afbud
Ved ønske om afbud, kan dette gøres ved opkald til vores telefon, hvorefter man kan taste “2”.

Tolk
Såfremt du ikke taler dansk eller engelsk, skal der altid bestilles og anvendes kvalificeret tolk ved konsultationerne i klinikken. Dette med henblik på god og sikker behandling.

E-kommunikation
Klinikken tilbyder e-mailkonsultationer og elektronisk medicinbestilling og tidsbestilling, se også under tids- og receptbestilling.

Uddannelseslæger
Klinikken er en uddannelsespraksis. Derfor vil man løbende møde læger på forskellige trin i deres speciallægeuddannelse.

Rejsevaccinationer
Vaccination i forbindelse med udlandsrejser er ikke en ydelse, der er dækket af den offentlige sygesikring. Klinikken tilbyder derfor ikke denne ydelse. I stedet henviser vi til udlandsvaccination og rådgivning her:

www.rigshospitalet.dk/undersoegelse-og behandling/forebyggelse/Sider/rejse-og-vaccination.aspx
eller
www.sikkerrejse.dk/

Akuttelefon
Akuttelefonen kan kontaktes i tilfælde af akut sygdom på hverdage efter kl.16 samt i weekender og på helligdage.
Kontakt 1813 – Husk at du altid kan bede om at tale med en læge, når du ringer til 1813.

Klinikken er beliggende på 3. sal med trappe og elevator. Der er adgang for kørestole fra gadeniveau.

Husk altid at medbringe sygesikringskort.
Husk at meddele os, hvis du ændrer e-mailadresse.

Hvis vi pga ferie, kursus eller andet ikke træffes i klinikken, kan du på
telefonsvareren blive henvist til andre læger i området – se venligst ferie og vagtring.

Privatlivspolitik
Du kan hente vores privatlivspolitik her: privatlivspolitik Lund Soot og Madsen